Over Disa

DiSA staat voor Diëtisten Samenwerking Apeldoorn. DiSA is een professionele regionale vertegenwoordiging van samenwerkende diëtisten uit Apeldoorn, die staat voor het leveren van goede kwaliteit van zorg, actief meedenkt over hoe de zorg en samenwerking op de zorgmarkt verbeterd kan worden en dit ook actief naar buiten brengt. DiSA is een gezamenlijk aanspreekpunt voor dieetadvisering, voedingsvoorlichting van zowel het integrale als het reguliere zorgaanbod in de hele regio. DiSA is een professionele gesprekspartner en contactpunt voor andere groepen zorgverleners, verwijzers, zorgverzekeraars en mogelijke anderen.

Missie

DiSA houdt zich bezig met het optimaliseren van de gezondheid, door middel van gezonde voeding, bij mensen van alle leeftijden en doelgroepen.

Visie

✔ DiSA streeft om met een professionele en persoonlijke benadering de diëtistische kennis over te brengen aan mensen, teneinde de bewustwording te vergroten en blijvende gedragsverandering te realiseren.

Doelstelling

✔ Het beter op de kaart zetten van de diëtist.