Werkwijze

De diëtist

De diëtist is de specialist op het gebied van voeding en leefstijlen geeft hierover adviezen in gezondheid en in ziekte in elke leeftijd. De diëtisten vormen een netwerk uit zowel vrijgevestigde diëtisten, als diëtisten in dienst bij bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of de thuiszorg. De diëtisten binnen DiSA zijnallround werkzaam, maar hebben daarnaast ook hun eigen specialisatie(s). Hierbij kun u denken aan uiteenlopende voedingsadviezen zoals voedingsadviezen over gezonde voeding en/of leefstijl, ondergewicht/ongewenst gewichtsverlies, overgewicht, eetstoornissen zoals anorexia, boulimia, Binge Eating Disorder, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk (hypertensie) en verhoogd cholesterol (hypercholesterolemie), suikerziekte (Diabetes Mellitus), COPD, maag-, lever en darmproblemen, problemen met de stoelgang, nierziekten, voedselovergevoeligheid,
-allergieën en -intoleranties (coeliakie, lactose-intolerantie), voeding voor kinderen, slikproblemen, voeding tijdens zwangerschap. Zie overzicht diëtisten voor een diëtist bij u in de buurt, elke met hun specifieke deskundigheid en specialisatie(s).


Kwaliteit

De titel ‘diëtist’ is een door de wet beschermde titel, die alleen toegekend wordt na afronding van een erkende HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek. Deze wordt door alle diëtisten binnen DiSA gedragen. Daarnaast staan alle diëtisten van DiSA ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en de NVD, waarbij er voldaan wordt aan de gestelde eisen van de beroepsvereniging.


Werkwijze consulten

Eerste consult/intake gesprek

In het eerste gesprek maakt men kennis met de diëtist en zou daarnaast bestaan uit het verzamelen van alle (medische)gegevens, persoonlijke wensen, verwachtingen en het uiteindelijk doel waar men naar toe wilt werken en zo nodig worden er metingen verricht zoals het gewicht. Daarnaast wordt er gekeken naar de voedingstoestand. Er wordt uitleg gegeven over voeding in relatie tot de hulpvraag en/of het ziektebeeld. Aan de hand van deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld, met daarbij concrete voedingsadviezen. Hier worden ook de verwijzer en/of andere betrokken zorgprofessionals geïnformeerd en zo nodig betrokken bij de behandeling/begeleiding.

Vervolgconsult(en)
Hierin volgt het evalueren van de behandeling en wordt dit zo nodig bijgesteld. Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk van de situatie zoals het ziektebeeld, wensen en hulpvraag. Tijdens een vervolgconsult wordt besproken hoe het de afgelopen periode gegaan is, worden doelen bijgesteld en krijgt men (praktische)informatie. Daarnaast kunnen er metingen plaats vinden voor bijvoorbeeld het gewichtsverloop. Bij afsluiting en/of tussentijds zullen ook de betrokkenen en/of verwijzer op de hoogte gesteld worden.

DISA